סגל

סגל

French Arabic Chinese English Hebrew

סגל

הסגל האקדמי באוניברסיטת בר-אילן מונה 700 חברי סגל בכיר

קבלה לעבודה של הסגל האקדמי מוסדרת באמצעות התקנונים האקדמיים, כולל תקנון הסנט המגדיר את עבודת ועדת המינויים, וכן תקנוני סנט אחרים כגון: "תקנון מינויים, קביעות והעלאות בדרגה לסגל הבכיר", "תקנון מסלול נלווה", "תקנון סגל זוטר" והנחיות הסנט לועדות מקצועיות.

המסלולים המקובלים לסגל האקדמי באוניברסיטה הם כדלהלן:

  • המסלול הרגיל.
  • המסלול המקביל (מסלול מורים).
  • המסלול הנלווה.

הקריטריונים למינוי, העלאה בדרגה ומתן קביעות, בכל מסלול ודרגה, מוגדרים בתקנונים הנ"ל. המסמך המצורף מתאר את הקווים המנחים להערכת פעילות אקדמית לפי תחומי מחקר ודיסציפלינות.

יחידת כוח אדם לסגל האקדמי מטפלת בקליטת חברי הסגל ובכל המשתמע משינוי בדרגתם.

קבלת עובדים לסגל המנהלי מתבצעת באמצעות היחידה למשאבי אנוש, אשר בראשה עומד הסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש. הסגל המנהלי משולב בעבודת האוניברסיטה באופן מלא ותורם להוראה ולמחקר בעבודה בפקולטות, במחלקות, במעבדות, ביחידות המשק והלוגיסטיקה למיניהן, ובמזכירויות היחידות השונות של האוניברסיטה.

תאריך עדכון אחרון: 31/03/2019

\n