הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • הודעה לסטודנטים בנושא בחינות והגשת עבודות

  תאריך: 2019-01-15 שעה: 14:08

  ברצוננו להזכיר לכם כמה מכללי טוהר הבחינות והעבודות.


  הגשת עבודות


  עבודה המוגשת כחלק מחובות קורס זה או אחר, חייבת להיות מקורית שלכם (לא קנויה, לא מועתקת ולא כתובה ע"י גורם אחר). אנא הקפידו הקפדה יתרה על כללי הציטוט הנכונים. אי הקפדה על כללי הציטוט כמוה כהעתקה.


  אם אינכם מצליחים לעמוד בלוח הזמנים להגשת עבודה, אנא פנו למרצה ובקשו הארכה. קיצורי דרך בהגשת עבודה שאיננה שלכם, או אפילו חלקית אינה שלכם, עלולה להסתבר כגורלית לעתידכם, וזאת אף מעבר לפגיעה ביושרה האישית.


  בשנה האחרונה דנה ועדת המשמעת במספר לא מבוטל של תלונות על הגשת עבודה לא מקורית. העונשים במקרים בהם התברר שהתלונה מוצדקת, נעו בין הרחקה לסמסטר ועד הרחקה לשלוש שנים. החל מסמסטר זה האוניברסיטה בוחנת אמצעים טכנולוגיים לזיהוי עבודות שאינן מקוריות.


  בחינות


  אין לעשות שימוש, ואף להחזיק ברשותכם, כל חומר הקשור לחומר הנלמד, אלא אם ניתן לכך אישור מפורש ע"י מרצה הקורס. איסור זה כולל כיתוב אסור בתוך חוברות או ספרים שמותר להכניס לבחינה.


  אין להחזיק ברשותכם, או בהישג ידכם, מכשיר טלפון נייד (גם אם הוא כבוי), או כל מכשיר אלקטרוני חכם אחר (כגון שעון חכם) היכול לשדר או לקלוט שידור. אנא הקפידו על הוראה זאת ותמנעו מאי נעימות. וועדת משמעת לא תקבל טענה של שכחה ותום לב, במקרה שיימצא ברשותכם מכשיר נייד.


  אם חיוני שתהיו זמינים בטלפון במהלך הבחינה (צורך רפואי או בטחוני), אנא תאמו זאת עם המשגיחים. הפקידו את הטלפון בידם ואם תתקבל שיחה, תוכלו להשיב לה בהשגחתם.


  אנא צייתו להוראתם של המשגיחים ושתפו איתם פעולה.


  ועדת משמעת נאלצה לדון במספר לא מבוטל של תלונות על טוהר הבחינות. המגמה של הוועדה היא להחמיר בענישה במקרים בהם התלונה נמצאת מוצדקת. זאת ועוד, במספר לא קטן של עיסוקים קיימת דרישה להצהיר על עבר נקי, פלילי ומשמעתי. בצער רב נתקלנו במקרים בהם סטודנטים איבדו מקום עבודה בגלל הרשעה בעבירת משמעת.אנא עשו כל מאמץ להימנע מאי-הנעימות שבהגעה לדיון בפני ועדת המשמעת.


  תקנון ועדת משמעת


  בהצלחה בלימודים, בהגשת עבודות ובבחינות.


   


  המזכירות האקדמית                                                                            יו"ר וועדת משמעת